tisdag 5 oktober 2010

Från hjärtat.

Denna blåsiga och gråa oktobertisdag vill jag skriva en helt kort rad riktad till mina läsare. Under sommaren och hösten blev tillvaron alltmer turbulent för mig. Det hade flera olika skäl: psykiska, politiska, ekonomiska, sociala. Det slutade med att jag raderade min blogg sista veckan före riksdagsvalet.

Jag vet att jag sårat människor. Både i skrift och tal har jag uttryckt mig sårande. Jag vill därför be om ursäkt och hoppas att min blogg ska bli mindre turbulent under hösten och vintern. I möjligaste mån ska jag försöka låta bli att skriva om den svenska partipolitiken. Egentligen borde det inte vara svårt att avstå. Det räcker att resonera kring hur den påverkar våra verkliga liv, hur män och kvinnor i parlament och lokala församlingar trycker på knappar som skalar bort grundläggande sociala trygghetssystem för människor som är utförsäkrade, sjuka eller arbetslösa, som saknar varje form av ekonomisk grundplåt och som därför kan kastas ner i en bottenlös och tröstlös tillvaro. Ja, det räcker att skriva kring sådant. Räcker och blir över.

Däremot kommer mina dagliga texter om litteratur, musik och liv alltid att genomblåsas av filosofiska och politiska idéer och traditioner. Europa, och i synnerhet Sverige, är inte en stabil ö i en kaotisk värld. Rakt tvärtom. Varje turbulens och varje genomgripande förändring bär i sig fröet till nästa radikala steg mot ett slags avgrund. Jag tycker mig stirra ner i den mest varje dag.

Foto: U.W. Finland.