onsdag 13 oktober 2010

Enbent

Om jag alls stått rak under 35 år av frilansande har det ena benet varit danskt. Jag har för olika tidningar bevakat dansk litteratur i vid mening. Det jag skrivit om har sträckt sig från skönlitteraturen till samtida facklitteratur.

Idag hämtas hela min danska boksamling av Länsbiblioteket. Jag har donerat rubb och stubb till biblioteket i hopp om att böckerna ska komma till nytta och läsning för fler människor.

Nu fortsätter jag enbent genom tillvaron, bagaget blir allt lättare.

Foto: A. N.

Inga kommentarer: