söndag 29 januari 2023

Läsandets och skrivandets våndor och stora lycka

 

I morgon skulle min högt älskade vän Anne-Marie Berglund ha fyllt 71 år. Hon var, som jag, född 1952.

I Kristoffer Leandoers nya bok Den oavslutade litteraturen porträtteras hon så vackert. Han skriver bland annat:

"Ömsom är man euforisk och betraktar de bofasta med högmod och nedlåtande, ömsom stryker man längs väggarna och försöker göra sig osynlig. Ens sanna adress är Post Restante. Man personifierar nomaden i kvinnlig gestalt, man betraktar de bofasta som en annan art, som fungerar på ett annorlunda sätt. 

(...)

Likhetstecknet mellan död och bofasthet dras slutgiltigt redan i inledningsscenen till romanen Dansa min flicka, som utspelas på den enda adress om kan säga vara verkligt permanent: kyrkogården."

Har man ett intresse för andra författare som aldrig avslutade ett eller flera verk, är boken en guldgruva, i vilket vi t.ex. möter Proust, Joyce, Tolkien, Raymond Chandler, Edgar Allen Poe, Stevenson, Virginia Woolf, Hawthorne och en mängd andra. Jag rekommenderar boken varmt!

Stenansikte. Verk och foto av Anne-Marie Berglund. 

Inga kommentarer: