måndag 17 oktober 2016

Ismernas och rädslornas tid

Foto: Astrid Nydahl
Utan medlemskort från en ism är människan så ensam att hennes rädslor paralyserar henne.

Vad är en ism? En ism är varken mer eller mindre än ett regelverk som definierar individen insatt i ett kollektiv. Individen upphör alltid att vara en enda människa när hon väl fått sitt medlemskort. Å andra sidan får hon en trygghet större än någon annan. Hon slipper tänka eller ställa frågor. I ismen finns alla tankar redan färdigtänkta och alla svar som livets frågor skulle ha sökt efter.

Ismernas tid är förlamningens tid. Ismerna är både slutna och låsta rum och kättingar runt halsar och ben. Ismerna är mörkret före elektriciteten. Ismerna är lättjan och konsumtionen.