onsdag 24 juni 2015

Folkvandringar, sommaren 2015

Foto: Astrid Nydahl
Vad är det som sker i Europa i relation till Afrika och Asien? Vad vi kallar det har mindre betydelse. Den gamle danske kultur- och senare utrikesministern Per Stig Møller har i en ny debattartikel i Jyllands Posten kallat fenomenet för folkvandring. Jag undrar om inte det är så nära sanningen vi kan komma. Liksom det skedde stora folkvandringar från Skandinavien av fattiglappar som önskade sig en bättre framtida i Nordamerika, vandrar idag syd mot norr i samma syfte. Vilka är de väsentliga skillnaderna. Per Stig Møller:
"Hvis ikke et område med stor befolkningstilvækst kan forsyne alle sine borgere, vil det implodere, medmindre det kan ekspandere. Kan den overskydende befolkning bevæge sig bort, gør den det. Sådan er det gået historien igennem. Den rummer en lang beretning om befolkninger i bevægelse. Romerriget var stabilt i århundreder, men brød sammen, da folkevandringerne fra Nord efterhånden tappede det for kræfter. I anden halvdel af det 19. århundrede eksporterede bl.a. Irland og Skandinavien deres befolkningsoverskud til Canada, Nordamerika, Sydamerika og Australien. Og nu vandrer store folkegrupper til Europa. Som nordboerne førhen sejlede til Amerika for at finde et bedre liv, sejler de nu til os af samme grund. Men Europa har ikke store øde områder, de kan bosætte sig i. Europa ligner snarere det gamle Romerrige, der lokkede med sin rigdom og frodighed og gjorde det i en sådan grad, at det gik til grunde. Nogle kommer til os på flugt fra forfølgelse i den arabiske verden, andre søger ly for krigen i Syrien. De er flygtninge og skal have beskyttelse, indtil de kan vende hjem."
Här kan man säga att han tar sin utgångspunkt. Vid platserna dit folkvandringen syftar måste det finnas både fysisk plats och andra (kulturella, ekonomiska, politiska) "utrymmen" för att det ska kunna fungera. Man anar redan av artikelns första meningar att Per Stig Møller tvivlar på det. Han hade inte jämfört med Romarrikets sammanbrott annars. Hur ser framtidsprognosen ut? Per Stig Møller igen:  
"Hvis vi nu forestiller os, at vi i Europa tager imod dem alle sammen, vil Europa ikke længere være ”det Europa, vi kender”. Europa vil få en ganske anden befolkningssammensætning end i dag. Der vil ikke længere være tale om en europæisk kultur, men om et konglomerat af kulturer, som kan fremkalde sammenstød mellem befolkningsgrupper i et omfang, vi slet ikke har set. Den terror, Europa allerede har oplevet, er i så fald kun en meget spæd begyndelse."

Europa kommer inte att vara samma plats om nu alla som vandrar norrut tas emot. Han gör här också en koppling mellan folkvandringen och terrorismen. Om man tänker efter en stund kan man förstå den kopplingen. Så gott som alla terrordåd som utförts i Europa har lokalt födda män som attentatsmän. De är lokalt födda men barn till invandrade muslimer, företrädesvis från arabvärlden. Kopplingen äger därmed sin riktighet. Det finns ingen anledning att förneka, särskilt inte som litteraturen och forskningen i minst femton år visat på sambandet.

Per Stig Møller är politiker, och därför är det självklart att han också ger några "konstruktiva förslag", i det han säger att vi måste försöka göra något:  
"Eller vi kan forsøge at gøre noget ved det. Vi kan gå i samarbejde med Afrika. EU kan indlede et tæt parløb med AU (Den Afrikanske Union), som rent faktisk fungerer, og som meget gerne vil i et tættere samarbejde med EU. Det europæiske erhvervsliv kan med udbytte flytte meget af det arbejde, det i dag får udført i Asien, til Afrika. Afrika er ikke og ønsker ikke blot at være en modtager af bistand. Det vil være en partner. Og Europa har i det lange løb brug for at have Afrika som partner såvel i den globale politik som i den globale økonomi."
Ungern och Österrike har i dagarna givit sina bud på "handlingsprogram". Ungern lämnar Dublinförordningen bakom sig. Reuters skriver:
Hungary on Tuesday suspended European Union asylum rules requiring it to take back refugees who have travelled through Hungary to other countries, and Brussels immediately called on it to clarify its action. Hungary's asylum system is overburdened, the most overburdened among EU member states affected by illegal immigration," a Hungarian government spokesman said. The asylum rules, known as the Dublin Regulation, were first drafted in the early 1990s. They require people seeking refuge to do so in the European country where they first set foot.
Och så bygger de förstås en mur för att slippa en öppen gräns till Serbien. Det råder delade meningar om innebörden av Ungerns linje, här kan man läsa vad de själva anser att de menar (på regeringens hemsida):
"Hungary continues to observe the Dublin Regulation; at the same time, it needs some technical patience before the acceptance of further illegal migrants as it is at this point in time unable to take care of them, State Secretary for Law Enforcement László Tasnádi said on Wednesday at the meeting of the Defence and Police Committee of Parliament."
Vad gör Österrike? De slutar behandla asylansökningar, punkt. Inrikesministern Johanna Mikl-Leitner meddelar enligt Reuters:
"Austria has stopped processing asylum requests in an effort to pressure other European Union member states to do more to help absorb waves of refugees pouring into the continent, the country’s interior minister was quoted on Saturday as saying. Vienna needs to “stop the Austrian asylum express” and become less attractive to refugees relative to its EU peers, Johanna Mikl-Leitner told Die Presse newspaper, renewing her demand for other countries to adopt fixed quotas for taking in asylum seekers."
Ungefär så skulle man kunna sammanfatta veckan i Europa, juni 2015. Jag tror, mot den bakgrunden att Per Stig Møller är en smula för positiv. Å andra sidan vet jag att det alltid finns politiker som säger sig ha funnit en lösning. Den sortens utfästelser har jag lärt mig ta med en smula salt.

Inga kommentarer: