onsdag 17 januari 2024

Hur många länder deltar i kriget? Hur omfattande kan det bli?

Skärmdump från Times of Israel
 

Är Israel och Gaza i krig mot varandra? Den frågan är så lätt att besvara, så vi tar nästa. Den lyder: vilka deltar deltar i detta krig och hur många är de.

Låt oss börja med Hamas-massakern i Israel den 7 oktober 2023. Iran hade under lång tid byggt upp Hamas militära arsenal, inklusive motorcyklar och bilar som användes i attacken.

När Israel svarar genom att angripa Gaza är det redan fyra länder i krig, eftersom USA inte bara levererar avancerade vapensystem till Israel utan också är den konstanta garantin för landets existens.

Från norr angriper gudspartisterna, Hizbollah, och därmed är Libanon involverat. Från öster angriper Yemen, i form av Ansar Allah, mer kända som Houti-milisen. Sex länder direkt inblandade i kriget därmed.

Turkiets roll i kriget är värd en egen utredning. Det faktum att Iran också angriper mål i Irak höjer risken för ännu en krigsaktör. Qatars roll tycks däremot hittills vara mildrande och medlande.

Många är de rörelser, nationer och folk i regionen som helst vill se Israel utplånat, borta för alltid. Kraften och faran i detta är uppenbar och mycket avgörande för hur israelerna tänker - och agerar. Sjunde oktober-massakrernas groteska metoder och omfattning talade sitt tydliga språk.

Om låt säga tio nationer eller delar av nationer befinner sig i krig inom en geografiskt definierad yta, har vi själva den urcell som leder - kan leda - till storskaligt krig. Ett sådant vi lärde oss kalla för världskrig. Vad gör Ryssland? Vad gör Kina? Vad gör alla terrorgrupperna om de ingår i olika nationella och/ eller ideologiska formationer.

 

Inga kommentarer: