tisdag 2 januari 2024

Andra dagens eventuella annanhet och boendeliv

Lissabon. Foto: Lennart Romberg
 

På vilket sätt ska annanheten visa sig? Googla Emmanuel Levinas och gå sedan vidare.

För att hantera en kommande flytt från eget eller hyrt hus i mer än fyrtio år, till det jag en gång i tiden flydde ifrån, lägenhetslivet, måste jag först sortera i begreppen. 

Jag är av den mycket bestämda uppfattningen att skillnaden mellan lägenhetsboendet med grannar och trappuppgångar, skapar en helt annan mentalitet och attityd än det egna huset. Kriget och striden är en del av intimitetens mycket svarta sida.

Min flykt från Malmö skedde i sista stund. Undergången hade redan slagit rot i mig. Flykten var oplanerad men omedelbar.

Om jag måste fly från en kommande lägenhet så här sent i livet, vad skulle det i så fall få för konsekvenser?

 

Inga kommentarer: