onsdag 10 januari 2024

Författaren måste våga öppna de gamla såren

Foto: Astrid Nydahl
 

Läser E.M. Ciorans Drawn and Quartered, en engelsk översättning av det franska originalet och tänker:

 

Å ena sidan: ”One does not write because one has something to say but because one wants to say something.”

 

Å andra sidan: “A book should open old wounds, even inflict new ones. A book should be a danger.”

 

Låt oss för en stund bortse från författaren till dessa ord. Det slår mig nämligen att de uttrycker en så allmänt förekommande uppfattning om skrivandets villkor att de kunde ha skrivits av vem som helst som brottas med det. Å ena sidan att vilja säga något, också när det är omöjligt, och å den andra att inse att den bok man arbetar med måste åstadkomma något, eftersom den annars är meningslös. Författaren måste våga öppna de gamla såren. Måste våga skapa nya och inse att boken när den väl är färdig kan vara farlig, rentav livsfarlig.

 

Jag har grubblat mycket på detta sedan hösten 2014 då min son Tobias tog sitt liv, och jag definitivt bestämde mig för att skriva min Malmö- och barndomsbok till dess den kunde betraktas som färdig. Det var en i många avseenden plågsam väg. Mycket av barndomens sårighet blottlades.

 

När jag såg filmen Howl fäste jag mig vid att Allen Ginsburg i den säger att författaren alltid måste vara sann, att han inte får rädas sanningen ens när den är motbjudande.

 

 

Inga kommentarer: