onsdag 13 september 2017

Nazisterna får flygblad av polisen i Göteborg

Foto: Astrid Nydahl


Som bekant ska SMR, de svenska nazisterna, demonstrera utanför Bokmässan den 30 september. Debatter och diskussioner har kommit fram till att det är helt i sin ordning att den mordiska nationalsocialistiska ideologin får finnas på gator och torg i det mångfaldens samhälle vi ser sjunka mot botten. Så istället för att mota nazismen i grind har man från Polismyndighetens håll nu bestämt sig för den föga originella metoden att dela ut flygblad! Till vem? Till nazisterna förstås.

I flygbladet står bland annat följande punkter nedan. Läs, fundera och fråga dig själv: om en övertygad nazist ville manifestera skulle han (och möjligen en och annan hon) då lyda polisens uppmaningar? En nazist som inte ser ut, uppträder som och bär nationalsocialistiska symboler – är det fortfarande en nazist ute i gatumiljön? Lägg särskilt märke till orden klädsel, hälsningsrop och ersättningssymboler. Naiviteten är så pinsam och så pubertalt formulerad att man undrar vem som ligger bakom.

Här text från polisflygbladet:

Om ni inte vill riskera att rapporteras för hets mot folkgrupp:

• Uppträd inte i uniformerad klädsel som vid en samlad bedömning skulle kunna kopplas till former och utseende i nationalsocialistiska demonstrationer under 1930- och 1940-talen.

• Utöva inget uniformt uppträdande, t.ex. taktfast marsch med fanor och sköldar eller gemensamma hälsningsrop, som vid en samlad bedömning skulle kunna kopplas till demonstrationsformer och uppträdande vid nationalsocialistiska demonstrationer under 1930- och 1940-talen.

• Använd inte emblem, tecken eller andra attribut som kan uppfattas som ersättningssymboler för t.ex. hakkors eller andra nationalsocialistiska symboler.Inga kommentarer: