tisdag 5 september 2017

Amerika, ett kristillstånd

Som bekant låter sig inte Bob Dylan fångas på film med sina fantastiska sånger. Han skrev Heartland tillsammans med Willie Nelson (och de två kan förvisso ses i en skakig publikinspelad version från 2015). Nelson sjunger den, nere under sångtexten. Framträdandet är från Farm Aid 1993 (och problematiken är sannerligen inte mindre idag)

Heartland


WRITTEN BY: BOB DYLAN AND WILLIE NELSON 

There's a home place under fire tonight in the Heartland
And the bankers are takin' my home and my land from me
There's a big achin' hole in my chest now where my heart was
And a hole in the sky where God used to be

There's a home place under fire tonight in the Heartland
There's a well with water so bitter nobody can drink
Ain't no way to get high and my mouth is so dry that I can't speak
Don't they know that I'm dyin', Why nobody cryin' for me?

My American dream
Fell apart at the seams.
You tell me what it means,
You tell me what it means


Inga kommentarer: