måndag 9 maj 2016

Zygmunt Bauman om globaliseringskrafternas avantgarde

Majsol över Östersjön. Foto: Astrid Nydahl
I Dagens Nyheter har Zygmunt Bauman intervjuats av Sverker Lenas. Bauman som fyller 91 i år har länge varit en inspirationskälla för mig, inte minst när det gäller analyserna och studierna av konsumismen. Det ämnet kommer förstås upp också här, men jag fäster mig särskilt vid det han säger om situationen i Europa mot bakgrund av de stora människomassor som nu rör sig norrut. Jag rekommenderar läsning av hela artikeln. Här bara två utdrag:

"Ett av skälen till att många européer vänder flyktingarna ryggen är enligt Zygmunt Bauman att de, omedvetet eller inte, betraktas som varsel.Redan under 1930-talet, då människor flydde från Hitler, sa Bertolt Brecht, den tyske dramatikern: 'Migranterna här är dåliga nyheters budbärare.' Vad han menade är att människor upplever dem som vandrande annonspelare för de faror som tornar upp sig också över dem själva: 'De var inte här i går. Kanske var de hemma, som vi är, människor som var nöjda med sina liv, som vi är, som hade ägodelar som de gillade, som vi har, och titta nu vad som nu har hänt!'
Migranterna är globaliseringskrafternas avantgarde. Flyktingarna från Syrien är särskilt skrämmande, eftersom de flesta är medelklass och påminner om oss själva." 

 "Bauman kritiseras ibland för att vara för pessimistisk. Jag frågar om han ser några positiva utvecklingar i dagens värld, till exempel några av globaliseringskritiska sociala rörelser han själv inspirerat? Jag nämner också att han någonstans har beskrivit slow food-rörelsen som en lovande motkultur. 
Lyssna, jag är en gammal man. Jag har levt under väldigt många regimer, mycket hopp och väldigt många löften. Inte ett enda besannades. Så därför är jag aningen skeptisk. Vi rör oss från ett hopp till ett annat, men när jag ser tillbaka på mitt 90 år långa liv liknar det en kyrkogård av ouppfyllda löften."


Inga kommentarer: