tisdag 10 maj 2016

Är Gud större? Islamic style

Foto: Astrid Nydahl
Det är inte alltid ropet Allahu akbar hörs i samband med stora, spektakulära attacker. Men det tycks numera vara regel att det hörs i terrorattentat också av det mindre slaget. Som denna morgon i München när fyra människor höggs ner med kniv. En av dem dog. De tre övriga är mycket svårt skadade. 

Åter bryts en vanlig europeisk vardag av ropen på en större gud och islams herravälde. Ska vi vända den andra kinden till? Man skulle kunna tro det eftersom européerna bjudit in mördarna. 

Kan islam någonsin fungera i europeiska demokratier? Nej säger  Paolo Flores d`Arcais i sin nya bok La Guerra del sacro, som jag just läst om i danska Information (utförligt referat kommer imorgon). 
Oplysningstraditionen er lige så forgængelig som alle mulige andre kulturformer, og de seneste århundreders synergi mellem videnskab og kætteri kan sagtens blive en parentes i historien, hvis religiøsiteten igen vinder frem, advarer han: Ikke al religion er fundamentalisme, og fundamentalisme er ikke det samme som terrorisme. Men der er heller ingen grund til at hævde, at alle religioner er lige farlige. Vi kan ikke benægte, at terroristerne findes, og når de slår til, råber de meget ofte Allahu akbar. Det er vi nødt til at tænke over, uden den politiske korrektheds skyklapper. At der er en forbindelse mellem terrorisme og islam er tydeligt.
  

Inga kommentarer: