torsdag 11 februari 2016

Polisrapport om svenska etniska och/eller kriminella enklaver

Bellevuegården, Malmö, finns tillsammans med Holma/Kroksbäck med på listan över "utsatta områden".
Foto: Astrid Nydahl
Det har kommit en mycket intressant rapport från Polisen. Den heter Utsatta områden -sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser, och det är Nationella operativa avdelningen. Underrättelseenheten som står bakom den.

Inledningen är värd att citera. Mina kommentarer kommer kursiverade för tydlighetens skull. Polisen skriver:

Det finns 53 områden i Sverige som i olika grad är utsatta både för allvarlig brottslighet och socioekonomiska faktorer. Av dessa områden är 15 att anse som särskilt utsatta. Brottsligheten i områdena kan yttra sig genom våldshandlingar, upplopp narkotikahandel och annan allvarlig brottslighet som påverkar de boende både direkt och indirekt.

Bland dessa områden finns en handfull i Malmö, där bland annat delar av Rosengård och hela Seved klassas som särskilt utsatta. I min nuvarande hemstad Kristianstad återfinns de två stadsdelarna Charlottesborg och Gamlegården. Begreppsapparaten är mycket intressant. Polismyndigheten väljer samma fikonspråk som den politiska klassen. Det är klart att man kan kalla förortsområden för "utsatta" eller "särskilt utsatta", men om man nu ska detaljanalysera dem kunde man till exempel använda begrepp som blir vanligare förekommande. Det är ju etniska enklaver och/eller kriminella getton vi talar om.

Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av:

g socioekonomisk status och kriminell påverkan på lokalsamhället.

Hit kan man förstås föra de flesta förortsområden i Sverige och Europa. Inom gruppen finns det förstås skillnader, till exempel i antal arbetslösa, bidragsberoende och grad av kriminell närvaro.

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av: Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag. Parallella samhällsstrukturer. ldsbejakande religiös extremism. rhet till andra utsatta områden.

Polisens beskrivning av ett särskilt utsatt område är säkert alldeles korrekt. Men det kan beskrivas på annat sätt. Om någon i ett sådant område begår brottsliga handlingar så kan man utgå ifrån att det inte går att hitta vittnen, alla tiger. Polisen utsätts för stenkastning, områdets invånare betraktar polisen som "inkräktare" och i möjlig omfattning ska de jagas ut. De parallella samhällsstrukturerna är till exempel sharia-domstolar som dömer muslimska medborgare, särskilt i civilmål men i allt högre utsträckning också i brottmål. Det kan vi lära oss från Storbritannien. De muslimska extremisterna tvekar inte att använda våld, varken inne i sin egen grupp och utåt mot "avfällingar" och "otrogna" som judar och kristna.

r att komma tillrätta med problematiken krävs: åtgärder som kan öka allmänhetens förtroende för polisen till exempel ökad uppklarningsprocent,
proaktiv bekämpning av handeln med narkotika, kontinuerlig polisiär närvaro och uthålliga riktade insatser, ökad samverkan med andra samhällsaktörer i området och en genomlysning av resandeproblematiken i ett bredare perspektiv än enbart terrorism.

På den här sista och sammanfattande punkten ställer jag mig frågan hur sådana åtgärder skulle se ut. Människorna det gäller skulle knappast i kollektiv mening låta sig "reformeras", å andra sidan skulle ett framgångsrikare polisarbete göra intryck på vanligt hyggligt folk. Det sista som nämns är kanske särskilt intressant. Det handlar nämligen inte om resandefolket, utan om de islamister som reser ut till krigen, lär sig döda och blir medlemmar i organisationer som Islamiska staten, innan de återkommer till "sin" svenska stadsdel. Detta är, som jag ser det, först och främst en politisk problematik. Först måste den politiska klassen bestämma sig för om dessa islam-mördare ska "reformeras" och belönas med lägenhet och jobb enligt Sahlin-mönster, eller om de ska straffas för de brott de begått.4 kommentarer:

Cello Jr sa...

Hela Sverige är en no go zone. Badhus, skolor, bussar, etc. Min dotters familj tvingas flytta på grund av ett asylboende maskerat som ungdomslägenheter. Jag kommer också tvingas flytta (sälja min bostadsrätt) för att hjälpa dem med en ny bostad.

En rubrik som jag fastnade för är att "det offentliga rummet kidnappats". Av tiggare, av skumma individer med utländsk härkomst som kanske säljer tiggarplatser, av marockanska gatubarn.

Egentligen är det som pågår ett slags krigföring mot Europa. Bloggaren Lars Bern skriver på Antropocene om hur politisk korrekthet och asyltsunamin används av amerikanska oligarker (som även vill krossa det vita Amerika) för att slå sönder nationalstater och ge dem/oligarkerna världsherravälde.

Därför är jag lättad över att oligarkernas köpta politiker (Ted Cruz fru har band till Goldman Sachs) förlorade i New Hampshire.

elina sa...

Jag undrar hur illa det är på de sämsta områdena när XX ganska nära mig inte ens hamnade på listan? Bränder, mord, våldtäkter, kvinnor som har ramlat från balkongen, stort socialbidragsberoende, arbetslösa, skolan på botten, posten delas inte ut tidvis, få svenskar kvar... Men icke hamnade XX på listan. Vad krävs? Kan det bero på att området töms av folk när skolan stänger och många åker "hem" över sommaren?

Det glädjande var att två områden har rensats. När händer något på resten?

Cello Jr sa...

@Elina,

vad är XX? ;-) Nej, har ingen aning vad du syftar på. Inte heller vad som avses med att "två områden rensats". Etniskt?

Jag och min vuxna dotter talar dagligdags per telefon om Elefanten i rummet. Utan några slemmigt sentimentala retoriska finter, så har hon och jag åtskilliga vänner med invandrarbakgrund - och då menar jag inte finnar. :-) Nej, jag menar i ett fall en iranier.

Och i ett annat fall - min bäste vän- halvspanjor.

Denna omständighet skapar en viss förstämning. Dvs. vi vet att det finns en stor minoritet extremt positiva invandrare, även då av utomeuropeisk härkomst,som nu får lida av den berättigade misstänksamheten och ofrånkomliga negativa generaliseringarna om "invandrare".

Det är ungefär som när råfemnister generaliserar om män och jag som man får lust att protestera med att "sån är inte jag". Men i fråga om en sådan mångfacetterad fråga som invandring, så är det kanske mer berättigat med generaliseringar.

Därför är det positivt när utomeuropeiska invandrare (de flesta av dem är knappast "pk") kritiserar t ex den helsjuka massinvandringen av "ensamkommande flyktingbarn" - de allra flesta äldre än vad de uppger och med en annan nationalitet än vad de uppger och kommer hit till Sverige .- som knappast är första asylland - för att bli försörjda av svenska skattebetalare. Och detta ömmar invandringsentusiasterna för.

Det är inte bara muslimer som radikaliseras. Även svenskar som jag radikaliseras och tänker tankar och tycker saker som jag skulle skämmas för för säg tio år sen.

Men vi svenskar - vita svenskar - utsätts för ett folkmord de facto. Inte som judarna, men enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Vilken nämner utplåning av en etnicitets kultur med mera.

elina sa...

Jag var nog otydlig. XX är ett område nära mig, vill inte uppge namnet, så XX få beteckna det. Dock har min kommun ytterligare områden som tyvärr finns på listan man kallar no-go-zoner i folkmun.

De två områden som har "rensats" är ett område i Täby och en som jag nu glömt namnet på, där polisen har gjort ett jättejobb genom att lyckas "rensa" de kriminella gängen, narkotikahandeln mm och de två områden försvann då från listan.

Kan rekommendera utredningen, dock blir man ytterligare nedstämd.