torsdag 25 februari 2016

Falskt medvetande? Tankar om ideologiproduktion i ett konkursat välfärdssamhälle

Foto: Astrid Nydahl

Ideologi är en process som utförs av den så kallade tänkaren. Detta sker medvetet, det är sant, men med ett falskt medvetande. De verkliga krafter som driver honom förblir okända för honom; i annat fall skulle det helt enkelt inte vara fråga om en ideologisk process. Därför inbillar han sig falska eller skenbara motiverande krafter. Friedrich Engels, 1893. 
Utgår från detta citat efter att ha läst intressanta texter på nätet och en diskussion i mailen med en läsare. Det jag grubblar på är, om de slutsatser vi drar av verkligheten, bara är korrekta i vissa fall och falskt medvetande i andra. Vad bestämmer? Vad leder oss in på olika spår?

Under lång tid i mitt liv hävdade jag att all kunskap kommer av boklig bildning. Men det är bara en halv sanning. Denna bildning måste också komma i närkontakt med livsbetingelser, erfarenheter och omständigheter. Hur ser då de diametralt olika slutsatserna ut? Jag tror att svaret finns i det korta Engels-citatet. Den som kallas ideologi leder oss in i återvändsgränderna. Ideologierna som slutna tankesystem bestämmer oss för slutsatserna. När man lämnar ideologierna och ser hur begränsande och fördummande de är kanske man också kan dra riktigare slutsatser av sett, hört och erfaret?


Hos Arnstberg blir fördumningen allt annat än symbolisk. Han talar om hjärntvätt och kunskapsresistens. Hjärntvätten som begrepp i en politisk diskussion har jag alltid betraktat som ett stickspår. Men det är ett faktum att den existerar och att den inte behöver ske i form av slutna rum och indoktrinering som maktutövning, den kan också långsamt nötas in som en väsentlig del av offentligheten (press, radio, tv och andra medier) där t.ex. godhetens idé kapas för projekt som på både kort och lång sikt innebär det Arnstberg kallar för "konkursat välfärdssamhälle". Ideologin som bestämmer kan både betecknas som postmodern liberalism och som totalitär kapitalism. Är man fånge i den sortens ideologier kan man rimligen aldrig uppnå annat än just den falska medvetenheten.

Inga kommentarer: