måndag 12 februari 2024

Det hopplösa i "livet"

 

Livet kan nu sammanfattas i orden rollator, stödkäpp, mediciner, behandlingar... Livet, sådant det var före hjärtstoppet, är helt enkelt över och förbi.

Inte ens en ny bostad hittar vi. Lördagens lokaltidningen lyste av vår annons. Mer än tretusen kostade den. Inte en enda ringde upp. Några erbjudanden fick vi inte.

Nämn inte ordet hopp. Inte för mig. Inte så länge livet bara är en parodi.

1 kommentar:

Anonym sa...

Där allt hopp var ute fortsatte Abraham att hoppas
och trodde…

Mátyás