fredag 23 februari 2024

Inget att tillägga

Foto: A.N.
 Smuts, spyor, infektioner. Schlager, rock, muzak.Vad finns att tillägga?

Inga kommentarer: