torsdag 14 december 2017

Thoreaus dagböcker äntligen på svenska

Äspet, Åhus

Henry David Thoreau: Dagboksanteckningar 1837-1861 (Natur & Kultur, urval, översättning, efterord och kommentarer av Peter Handberg)

”Medan jag skriver det här hör jag rävarna trampa bland de torra löven, och nu mjukt gräs, som om de inte vill störa daggen som faller” (ur dagboken, 31 augusti 1838)

Det är knappast nödvändigt att här presentera Henry David Thoreau, mest berömd för sitt verk Walden, om skogslivet vid Walden Pond. Däremot påminner jag gärna om tidigare artiklar här i bloggen, både om Thoreau och hans översättare Peter Handberg.

Det jag nu vill uttrycka tacksamhet och glädje över är att ett rikt urval av Thoreaus dagböcker finns tillgängliga på svenska (nästan 600 sidor i Handbergs översättning). Att läsa dessa anteckningar är inget som görs på en vecka eller två. Tvärtom anser jag att man ska njuta dem i låg takt och försöka föreställa sig omständigheterna då de skrevs, åren 1837-1861.

Peter Handberg skriver i sitt mycket intressanta efterord att Thoreau och andra transcendentalister ”vände brittisk kunskapsteori och rationalism ryggen och insöp istället atmosfär och tankegods från tysk romantik och idealism; inte minst Goethe”. Den lilla staden Concord väster om Boston kunde rent av betraktas som ”ett amerikanskt Weimar”.

Transcendentalister kunde vara kunniga i såväl grekiska som latin och både Emerson och Thoreau var influerade av hinduiska, buddistiska och andra tänkare. Thoreau utmanade sin samtid och han ”brände raka vägen ut i skogen” när kyrkklockorna ringde, den var hans verkliga religion!

Peter Handberg finner hos honom ”kritik av den industrialisering som pågick” och mot ”hävdvunna levnadssätt” – han jämför hans krets med vår samtids hippies och beatniks. Dessutom – påpekar han – är många av den kretsens idéer idag allmänt erkända, som att barn lär bäst genom lek och att jämlikhet mellan könen och ett närmande till naturen är att föredra.

Äspet, Åhus

Man bör påpeka att Handberg lyfter fram det faktum att det idag kanske betraktas som självklart att det är dagböckerna som är Thoreau viktigaste verk. I dem finns allt det som återkommer i andra böcker, inte minst i Walden. Thoreau stod för så mycket mer än bilden av enslingen i sin skogskoja. Han var till exempel aktiv i det som kom att kallas ”den underjordiska järnvägen” då man gömde och skyddade förrymda slavar. Han kritiserade det lönearbete som innebar förslavning vid maskinerna och den kritiken skulle under industrialismens era visa sig mer än giltig.

Att fördjupa sig i dessa dagböcker är inte kuriosa och nyfikenhet på en förfluten tid. Det är i högsta grad något som är aktuellt och politiskt brännande för vår egen tid. Vill man se sambanden en smula djupare kommer man inte undan Thoreau.

***

Äspet, Åhus

Bilder från Äspet, strandskogen söder om Åhus, med mobilen av T.N.

När man vandrar i strandskogen hör man det kraftfulla bruset från havet. Annars är tystnaden härskare här om vintern. Jag vandrar backe upp och backe ner tills jag når ända fram till havet. Sedan återvänder jag till termosen och häller upp en kopp hett kaffe.


Inga kommentarer: