lördag 2 december 2017

Störd och förstörd

Foto: Astrid Nydahl

Vi lever i en tid som knappast premierar tystnad. Det offentliga rummet har i städerna – stora som små – förvandlats till ett slags underhållningslokal där musik och gyckel pågår året runt. 

Om somrarna drar stadsfestivalerna över landet och får människor att lämna sina hem för att de alls ska kunna sova. De mullrande basgångarna från dans- och rockband går genom urberget från stadskärnorna ut i den omgivande landsbygden. 

Den människa som ber om tystnad i en sådan kultur betraktas antingen som en glädjedödare eller en med problem. Störd är man när man säger att man blivit störd. 

Förstörd blir man om man godtar denna ständiga bullermatta i sitt liv.Inga kommentarer: