fredag 8 december 2017

Thoreau om det som befrämjar en människas liv

Foto: Astrid Nydahl
Jag läser hos Thoreau:
Det är viktigt att en man ägnar sig åt sysselsättningar (...) som ligger nära och befrämjar hans liv, som inte går emot hans natur, vare sig den i hans vilja eller i hans fantasi (...) Hans tankar måste leva med, och inspireras av, kroppens liv.
Detta skriver han i sin dagbok den 12 mars 1853 (och jag citerar ur den nyutkomna volymen dagböcker i Peter Handbergs översättning).

Sedan jag pensionerades har jag i allt större utsträckning förflyttat mig från det allmänt intressanta till det nödvändigt viktiga. Min läsning är bara undantagsvis förströdd. Jag läser en och annan samtida författare som roar mig men ägnar det mesta av tid och kraft åt det som Thoreau pekar på. 

Min natur? Den förblir en gåta också för mig, men ibland drar jag mig till minnes vilka katastrofer det naturvidriga kan leda till. Inga kommentarer: