fredag 24 februari 2017

Fast eller flyktig

Ölands södra udde vintertid. Foto: Astrid Nydahl
Fast eller flyktigt? Googla på orden och läs om kemikalier, ölsorter och annat. Många träffar ger det. Men om man lägger till en politisk aspekt? Svenska Dagbladet skrev hösten 2015 utifrån den vitsiga rubriken Hur flyktig är flyktingopinionen? Man kan konstatera att allt som är föränderlig också är flyktigt. Men för att alls kunna navigera i livet måste vi ha några fasta ingångar till skeendena. Hur skulle man ens i flyktingpolitiken kunna ha en enda, fast och dogmatisk ståndpunkt? Det kan man inte. Men att vara förändringsvillig betyder inte automatiskt att man är flyktig. Det finns minst en miljon argument mot att ett enda, därtill litet, land som Sverige tar emot 160.000 människor i ett enda svep under kort tid. Man är varken "rasist" eller "inhuman" för att man säger det. Tvärtom är det en ståndpunkt som går att komma fram till utifrån realistiska bedömningar. Att vara flyktig kan rent av betyda att de fasta ståndpunkterna utgör alltings måttstock: hur skulle det se ut om jag använde samma argument under femtio år, när den tidsperioden radikalt förändrat villkoren och förutsättningarna? Jag minns ett argument från 1970-talets vänster: man måste byta åsikt för att behålla ståndpunkt. Det kan man säga också i dag.


Inga kommentarer: