söndag 4 december 2016

Morden som inte äger rum i Sverige

F.d. Lorensborgs fritidsgård. En del av Sverige eller etnisk enklav? Foto: A. Nydahl
Nej, det är förstås inte Sverige. Det tänker jag efter de senaste morden som fick kommentaren av en i området boende kvinna: "Det känns inte som om detta är Sverige längre". Den dystra sanningen är att de etniska enklaverna inte är Sverige. Forskaren Aje Carlbom vid Malmö Högskola använder just begreppet "etnisk enklav". Det är ett bra begrepp men kan för klarhetens skull också heta "samhället i samhället" eller "Landet utanför och inuti". 

De somalier som nu mördats levde i ett parallellt samhälle. Där råder andra lagar än i Sverige. Där råder dels islams religiösa och etniska lagar, dels det vi förr kallade "djungelns lag". Kriminaliteten är den bransch som styr. Kriminaliteten är en invävd beståndsdel av den etniska enklavens sociala struktur. Det gäller inte bara i den nu aktuella förorten, utan i varje sådan utbruten stadsdel över hela Sverige. Men man betona att det inte är Sverige. Det är utbrutet territorium på svensk mark som varken lyder under svensk jurisdiktion eller svenska traditioner och värderingar. Den som ropar på "föräldraansvar" och "integration" har fortfarande inte förstått elementära fakta.

Nej, det är inte Sverige.