onsdag 15 juni 2016

Global jihadism - en värld i kaos

Foto: Astrid Nydahl
Mer än hälften av världens direkta dödsoffer i krig skördas nu i konflikter med koppling till militant islamism, jihadism. Det visar en ny sammanställning, ensam i sitt slag, från de världsledande konfliktforskarna vid Uppsala universitet. I de största väpnade konflikterna, de med mer än tusen döda om året, är andelen ännu större. Sedan 2006 har nästan alla dessa stora krig hört till jihadismkategorin. Flera rebellrörelser har bytt retorik från nationalistisk eller socialistisk till islamistisk. Exempel på det finns i Israel-Palestina-konflikten, i Tjetjenien och i Filippinerna.Det är ett av skälen till att de jihadismkopplade konflikternas andel av dödsoffren ökat så kraftigt i statistiken. Ett annat är att dödstalen i andra konflikter minskat. Ytterligare en konsekvens av jihadismens globalisering är att det totala antalet konflikter har ökat markant de allra senaste åren.
Detta inledande citat är hämtat ur en artikel i Dagens Nyheter. Det är inga nyheter som presenteras och det som skrivs är i mina ögon grundläggande kunskap för vem som än en liten smula har studerat fenomenen jihadism och islamism. Det är två andra saker som gör citatet intressant: för det första att landets stora morgontidning idag, helt obekymrat, skriver ungefär samma saker som alternativa medier gjort i många år, och för det andra det faktum att den refererar till en Isak Svensson, professor på Institutionen för freds- och konfliktforskning i Uppsala. Vi kan alltså konstatera att det som förr betraktades som "extrema ståndpunkter", "främlingsfientlighet" och annat, när det uttrycktes av bloggare och alternativa medier, idag är ett ämne för studier vid en respekterad institution och därtill ett ämne som i ökad omfattning presenteras, debatteras och publiceras i de anständiga organen.

Varför denna förändring? Jag tror det är så enkelt som att de allt frekventare islamistiska terrordåden - jo, jag anser att Orlando är ett självklart exempel på just det även om HBTQ-rörelserna gör allt för att distansera sig från en sådan hållning - helt enkelt blir outhärdliga att leva med. Över hela jorden plågas människor av islamismens allt skoningslösare våld. I såväl muslimska som ickemuslimska kulturer. I vardagsliven och i krigen. Jag citerar DN en gång till, den här gången med artikelrubriken: 
Jihadismen är grunden för vår tids krig.
Så kan det uttryckas. Själv menar jag att krigsorsakerna är betydligt mer komplexa. Men det är en intressant hållning som rikslikaren presenterar.

Också på en liten lokaltidning, Kristianstadsbladet, kan vi se en sådan förändring. Ledarskribenten Carolin Dahlman avslutade en av sina senaste texter så här:
Vi behöver nu ställa oss på de svagas sida och säga ”FUCK SHARIA”.

1 kommentar:

Exoterisk sa...

Mycket har hänt sedan hösten 2015, när en regering som bara några veckor innan kallat krav på gränskontroller för främlingsfientlighet, helt plötsligt gick i bräschen för mycket strikta sådana. Löfven förehöll sig kallsinnig till Åsa Romsons tårar, fast jag har på känn att vår statsminister är Morgan Johanssons och Anders Ygemans marionett.

Nå, vem är förvånad, egentligen? Prestige och åsiktskorridorer kan få människor att suspendera sitt förnuft och hänge sig åt tungomålstal à la Knutby. Men det kommer en morgondag.

Och nu är den här. Frågan är bara om Caroline Dahlman et consortes är att betraktas som sjusovare. Att de försovit sig och först nu inser vilken värld de skapat och vaknar upp till.

Helt orelaterat kommer jag att tänka på kalla kriget och den tredje ståndpunkten, i det kollektiva minnet symboliserat av poeten Karl Vennberg. För Tingsten och andra västvänliga var denne och hans anhang "medlöpare".

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tredje_st%C3%A5ndpunkten

I den kontrajihadistiska kontexten är motsvarande ord "dhimmi".

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dhimmi