lördag 14 november 2015

Sweden, this way!

Foto: Steen R./ Snaphanen
Den här vägen! Där ligger Sverige.

Steen har varit på Hovedbanegården och fotograferat. Så ser det ut. Dag och natt. Dygnet runt. Och i Paris har vi sett resultat. Vi kommer att få se mycket mer. Ikväll förstärker man i London. I Belgien griper man jihadister. Och bara den obotligt korkade eller den naivt sovande försäkrar sig och de sina att läget är under kontroll.

Läs Katie Hopkins:
Inadequate passport checks, no holding centres—all to appease a multicultural ideal sold to us by certain elements of our state and its agencies.
Jeremy Corbyn says this is an attack on the vibrant multicultural cities we all know and love.
No, Jeremy, it isn't. It isn't. You stupid man. It's an attack on France, on French sensibilities and the French way of life. Mostly, it's an attack on parents and children.
Don't use this attack to defend multiculturalism. We don't all love multiculturalism. We don't all want equality the way you see it. We don't want to live where we are second-class citizens in our own country.
And I blame you. I blame you and every other zealot who tells me race is not an issue. I blame you who tell me all migrants are welcome. I blame you who tell me I am a racist when all I am is proud of my people.

Inga kommentarer: