måndag 1 maj 2023

Kommentar om kommentarer

Som bekant godtar jag inte anonyma kommentarer i min blogg. Vill du skriva en kommentar ska den vara i eget namn. Nätkulturens snöbollskrig och stenkastning kommer jag aldrig att godkänna. Att ens försöka leder bara till frustration. Skriv inte anonymt om du vill slippa det!