tisdag 27 september 2016

Två stora britter om islam

Solglitter i Östersjön. Foto: Astrid Nydahl
Egentligen vill jag inte använda citat på engelska i bloggen, men de två som kommer här är så välformulerade och lättlästa att jag gör det ändå. Först vill jag citera en text av V.S. Naipaul, en av de få Nobelpristagare i litteratur som formulerat skarp kritik mot islam. Den senaste som gjorde det var förstås Imre Kértesz, men här alltså nu Naipaul:

"Like the Nazis, Isis fanatics are anti-semitic, with a belief in their own racial superiority. They are anti-democratic: the Islamic State is a totalitarian state, absolute in its authority. There is even the same self-regarding love of symbolism, presentation and propaganda; terror is spread to millions through films and videos created to professional standards of which Goebbels would have been proud.

Just as the Third Reich did, Isis categorises its enemies as worthy of particular means of execution from decapitation to crucifixion and death by fire. 

Whereas the Nazis pretended to be the guardians of civilisation in so far as they stole art works to preserve them and kept Jewish musicians alive to entertain them, Isis destroys everything that arises from the human impulse to beauty." 

V.S. Naipul, Mail on Sunday, 22 mars 2015

Vi ska här lägga märke till ett par viktiga saker. Naipaul ser likheterna mellan dagens islam och nationalsocialismen. De är båda rasideologier, de är anti-demokratiska och totalitära. Liksom nazismen tillämpar islamismen extrema avrättningsmetoder av sina fiender. En viktig skillnad är att naziregimen stal ett stort antal konstverk och förde dem till Tredje riket för att bevara dem, medan IS helt sonika förstör all konst- och kulturhistoria.

*

En historiskt ledare som mer än en gång skrev om islam var Storbritanniens Churchill. Jag citerar här ur hans verk The River War:

"How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries, improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live.

A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement, the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.

Individual Muslims may show splendid qualities, but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome."


Winston Churchill: The River War (two-volume set in 1899). Citatets äkthet har bekräftats av Churchill Centre.

Här finns särskilt en rad som jag fäster mig vid: "Individual Muslims may show splendid qualities, but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it."

Är inte detta en kärna i religionen och hur vi som individer förhåller oss till de muslimska invandrarna? Jag känner själv muslimer som jag betraktar som vänliga och generösa människor. Men jag vet att de är styrda av sin religion och att de, trots många år i Sverige, försvarar också de mest extrema inslagen i islam. En man jag alltid betraktar som "svensk" i sitt sociala liv försvarade i en privat diskussion stenandet av "otrogna" kvinnor. Där gick gränsen och vi kunde inte följas åt.

Kanske bör man också ta till sig vad Churchill skriver om det civilisatoriska hotet. Det är bra mycket större nu i Europa, än det var när han skrev texten. 


1 kommentar:

Anonym sa...

“Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith.” Intressant karaktäristik av Churchill 1899. I översättning blir det väl ungefär “långt ifrån att vara dödssjuk är islam en militant och missionerande religion”. Jag vet inte vad ordet militant hade för värde i engelskan 1899, men jag skulle föreställa mig att orden orubblig och aggressiv skulle kunna komma ifråga om man skulle spekulera i saken. Om han inte med militant menar ”omvändelse under svärdet” som Sydamerikas indianer lyckliggjordes med av spanjorerna.

Det intressanta är ju perioden. Kring sekelskiftet 1900 stod väl det från Europa och Nordamerika kristna folkligt förankrade missionerandet på sin höjdpunkt. Och blev det problem så brukade det kunna lösas med en kanonbåt. I värsta fall fick man samla ihop sig till en insats som den under boxerupproret i Kina. Detta utlöstes ju av lokala motståndare till västligt imperiebyggande och kristen mission.