lördag 4 november 2017

Genus viktigare än kunskap - förstås

Någonstans i Wales, det är en kyrka och inget annat. Foto: Astrid Nydahl

När den rena dumheten - obildningen maskerad som politik - segrar finns det inte mycket man kan göra. Att de svenska universiteten valt att följa de amerikanska i hälarna är ingen nyhet. Men när nu ledordet är "genusvetenskap" blir det riktigt illa. Extremfeministiska ideologer styr över kursinnehållen och politisk galenskap får ersätta intellektuella bildningssträvanden. Ska en kurs handla om fascismens framväxt för mer än hundra år sedan måste du idag ha med en amerikansk queerfeminist på litteraturlistan. Varför det? Jo, för att 40% av all litteratur ska vara skriven av kvinnor. Och det fanns inte särskilt många fascistiska kvinnliga författare för hundra år sedan. Då får man slänga in det som studenterna helst vill ha. Och hon heter förstås Judith Butler!

I dagens Svenskan ges ett skrämmande exempel på hur det kan gå. Och går:
Du ska ha med Judith Butler på litteraturlistan. Det meddelades Erik Ringmar, lektor på statsvetenskapliga institutionen i Lund, efter att institutionens styrelse haft sitt septembermöte. Inget fel med att läsa queerfeministen Butler, det är bara det att Ringmars kurs handlar om reaktionen mot moderniteten vid förra sekelskiftet, med fokus på fascismen. ”Ingen kurslitteraturskommitté i världen kan tvinga mig att undervisa på Judith Butler om jag inte vill”, skrev Ringmar på sin blogg häromdagen. 
Detta har lett till kraftiga protester från både studentaktivister och styrelsen. En liten sak, kan tyckas, men är en del av en mycket större process där den akademiska friheten kringskärs. Det som nu sker på statsvetenskapliga institutionen sanktioneras fullt ut av den jämställdhetsintegrering som regeringen har beordrat alla Sveriges lärosäten att genomföra.
Säger inte mer än att jag rekommenderar läsning av hela artikeln. Så illa står det till i vårt arma land. Kommande generationer står och vadar i könsteorier men är för övrigt "dummare än tåget" (sa man i min barndoms Malmö).

Inga kommentarer: