lördag 21 oktober 2017

Niklas Orrenius har fått Judiska församlingens Aaron Isaac-pris:


Judiska församlingen i Stockholm delar sedan 1989 varje år ut Aaron Isaac-priset till en person som vi anser gjort stora och osjälviska insatser för den svenska judenheten. Priset är uppkallat efter Aaron Isaac som var den förste jude som fick bosätta sig i Sverige utan att behöva konvertera till kristendomen. Det var också Aaron Isaac som grundade vår församling. Bland tidigare pristagare finns bl.a. Göran Persson och Per Ahlmark och priset består av en medalj som delas ut i våra lokaler.
Niklas Orrenius tilldelas Aaron Isaac priset 2017 för sin långa, modiga och mycket framgångsrika journalistiska gärning där han belyst frågor om antisemitism, rasism och främlingsfientlighet på ett mycket föredömligt sätt.”
Av den anledning kommer här några ord om Isaacs självbiografi som finns i en praktutgåva, och som jag skrev om när Hillelförlaget utgav den:

Ett judiskt äventyr i svenskt 1700-tal är underrubriken på det praktverk som är Aaron Isaacs självbiografiska berättelse Minnen (som utgivits av Hillelförlaget i Stockholm). Mattias Dahlén är redaktör för verket och Carina Burman har skrivit ett tänkvärt förord.

Aaron Isaac var den förste jude att leva i Sverige som just det han var - jude! Född 1730 i tyska Brandenburg kom han 1774 till det svenska hovet som hantverkare (sten- och silversmide). Gustav III:e hade uppenbarligen stort förtroende för honom och gjorde Aaron Isaac till kunglig hovleverantör och den svenska judenhetens officiella röst. Sina minnen nedtecknade han sent i livet, på jiddisch. 


Det är en korrigerad och redigerad version av översättningen till svenska som publiceras i Hillelförlagets praktutgåva. Boken, 320 sidor tjock, är rikt illustrerad både i färg och svartvitt och en fröjd redan att bläddra i. Burman kallar Isaac "gustavian", en man främmande för sin tid. Att nedteckna sina livsminnen hade han inspirerats till av upplysningens och romantikens ideal, där individen kom att stå i centrum. 

Hans jiddisch är friskt uppblandad med svenska låneord - han utbrister "Det var mig ett besvärligt språk!" om svenskan - och skriver, säger Burman, en behaglig och lättflytande prosa. Men han ska inte ha varit influerad av andras minnesteckningar, t.ex. Rousseaus, utan snarare av det som den amerikanske biografiforskaren Marcus Moseley benämner "libri segreti", en italiensk renässansgenre, där köpmännen traderade sina liv. 

I efterskriften understryker Mattias Dahlén att Isaacs liv sammanfaller med den tid "då judendomen på allvar träder in i den moderna tiden". Inte minst detta faktum gör Aaron Isaacs Minnen till en synnerligen viktig utgivning.