lördag 5 augusti 2023

Massinvandringen som social katastrof

Skärmdump SVT
 

"Både i Tyskland och Sverige har dessa sammandrabbningar följts av en högst yrvaken medierapportering: Jasså, pågår det en eritreansk konflikt här? Är inte detta människor som har fått asyl för att de flytt diktaturen?

I bägge fallen är det ett underbetyg till en journalistkår som inte förmått att granska det systematiska missbruket av asylrätten, den eritreanska regimens grepp om diasporan, och hur konflikter mellan exilgrupper utspelar sig i Europa." Paulina Neuding i Svenskan.


Jag kommenterar sällan enskilda fenomen kopplade till massinvandringen från nationer förstörda av religion och ”ras”. Varför skulle jag?


Men det som nyligen ägt rum på den eritrianska så kallade ”festivalen” kan tjäna som tydligt exempel på hur fascismen väller fram över vårt land. Initialt de brutala angreppen på polisen och sedan en orgie i fysiskt våld med många skadade människor. Ett mindre antal med mycket svåra skador.


I sammanhanget ska man särskilt notera att de arrangerande eritrianerna är regimtrogna och arbetar i regimens tjänst. Det är inte första gången de låter tala om sig. Vad gör de alls i vårt land, vem är ansvarig för deras närvaro här?


"Det är inte rimligt att Sverige dras in i andra länders inhemska konflikter på det här sättet", skriver justitieminister Gunnar Strömmer (M) i en kommentar till SVT. Nej, just det.


Hur rätt hade inte Walter Benjamin 1942:


Traditionen bland de undertryckta ger oss klart besked om att det "undantagstillstånd" som vi lever i är regel. Vi måste komma fram till en idé om historien som svarar mot detta. Då ställs vi också inför uppgiften att framkalla ett verkligt undantagstillstånd; och på så sätt kommer vår position i kampen mot fascismen att förbättras. Den senares chans ligger inte minst i att motståndarna i framåtskridandets namn betraktar den som en historisk nödvändighet. – Häpnaden över att de ting vi får uppleva "fortfarande" är möjliga i tjugonde århundradet är icke filosofiskt. Den står inte på tröskeln till någon ny insikt, det skulle i så fall vara den att den historieuppfattning, som ligger bakom, inte längre är hållbar.

 

Walter Benjamin, ur ("Über den Begriff der Geschichte". Publicerat: postumt av Frankfurter Institut für Sozialforschung 1942. Manuskriptet ingår i Schriften I 1955. Översättning: Carl-Henning Wijkmark)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar