lördag 5 november 2022

Fernando Pessoa: Mitt hjärta är lite större än hela universum (h:ström Europa, översättning och inledning av Henrik Nilsson)

 

Fernando Pessoa har funnits i mitt läsande sedan tidigt. En portugisisk vän introducerade honom. Sedan gick jag vidare med Arne Lundgrens översättningar som kommit på 1970- och 1980- talen, och när Orons bok första gången kom på svenska 1991, vandrade han in i ett litteraturliv där jag vistades närmast dagligen.


Så småningom skulle hela hans efterlämnade skatt tas om hand och en omfattande utgivning påbörjas.

 

I denna nya volym med den fantastiska titeln Mitt hjärta är lite större än hela universum, tar sig Henrik Nilsson an honom och hans heteronymer. I ett rikt och belysande förord skriver Nilsson under titeln En koffert i Lissabon.

 

De diktare/heteronymer som är representerade i boken är Alvaro de Campos (Ode till havet), Alberto Caeiro (”den ende naturpoeten”), Ricardo Reis (anges som läkare född i Porto) och Bernardo Soares (vänder blicken in i sig själv och ut mot Lissabon). Det är Soares som anges som författare till Orons bok.

 

Henrik Nilssons introduktion och urval av dessa gestalter är mycket givande läsning. Många har under åren, också här i Sverige, gjort sådana insatser, men skulle jag rekommendera Pessoa och hans heteronymer, skulle jag inte tveka att visa på denna bok.

 

Wikipedia förklarar heteronymen bra:

 

”Heteronym är ett slags författarnamn som uppfanns av den portugisiske författaren Fernando Pessoa. Skillnaden mot en pseudonym, som bara är ett annat namn på en författare, är att heteronymen framstår som en annan individ med en egen, självständig identitet.

 

Här finns många av mina texter om Pessoa. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar