måndag 3 oktober 2016

Ungern och Colombia: två folkomröstningar med frågetecken

Foto: Astrid Nydahl
Både i Ungern och Colombia har det genomförts folkomröstningar. I Ungern handlade det om huruvida landet skulle godkänna EU:s flyktingkvoter. Endast 43% av de röstberättigade tog sig till valurnorna, men av dessa anses en förkrossande majoritet ha röstat nej till EU-kvoterna. I själva verket är folkomröstningen ogiltig med så få röstande. Viktor Órban kommer ändå att använda valresultatet som ett argument när han snart sätter sig ner för att förhandla i Bryssel. Han anser också att Ungern under hans ledning kan samverka med de andra nationerna inom Visegradgruppen, det vill säga Polen, Tjeckien och Slovakien, för att förändra EU:s kurs.

I Colombia skulle folket säga sitt om det framförhandlade fredsavtalet mellan regeringen och FARC-gerillan. Folket röstade nej till avtalet. Den som undrar hur ett sådant valresultat är möjligt kan lyssna till de Colombia-kännare som säger att det finns många som vill att kriget fortsätter. En av dem understryker att det inte bara är FARC som har blod på händerna, det har i minst lika hög grad de paramilitära och landets säkerhetstjänst.

Hur ser jag på dessa två folkomröstningar? Jag är i allmänhet positiv till att sådana sker. Det beror på min djupa misstro mot partiväsendet och politikerklassen. Men om folket röstar fel? Fel är det bara för den som vill ha ett annat resultat än det givna. Men kan folket ha fel? Den frågan är så dum eftersom svaret är givet. Fel är det för den som vill ha ett annat resultat. Men om resultatet inte är giltigt, om dess legitimitet ifrågasätts redan av ett lågt valdeltagande måste just politikerklassen fatta ett beslut mer präglat av klokhet än av kortsiktiga politiska intressen.

Vilka resultaten av folkomröstningarna blir i Ungern och Colombia vet vi inte. Vi vet bara att hela skalan från social oro och turbulens till inbördeskrigens blodspillan finns med i framtidsscenarierna. 


5 kommentarer:

 1. Vad menar du med att valet i Ungern är ogiltigt? Att politikerna inte måste ta hänsyn till utfallet eller att de inte får ta hänsyn till den röstande majoritetens synpunkt? Under alla synpunker är det väl bättre än opinionsundersökningar involverande tusen personer för parlamentarikerna att luta sig mot!

  SvaraRadera
 2. Det är Ungerns egen uppgift. Folkomröstningar ska ha minst 50% röstande för att vara giltiga. Det var inget värdeomdöme från min sida, utan en ren faktauppgift. Till exempel detta:

  "Enligt den ungerska valmyndigheten röstade drygt 98,32 procent nej till att ta emot asylsökande.
  Men folkomröstningen var ogiltig då endast 43,9 procent av väljarna röstade. Minst 50 procents valdeltagande krävdes för ett giltigt resultat. Viktor Orbán meddelade dock att han vill göra ett tillägg till konstitutionen för att stifta en ny lag med resultatet som grund, skriver Reuters."

  Orbán kommer alltså, precis som jag skrev, att använda resultatet i sina förhandlingar i Bryssel.

  SvaraRadera
 3. Som komplement och information hämtar jag detta från Hungary Today, lägg märke till ordet invalid:

  The National Election Office (NVI) officially declared Hungary’s migrant quota referendum invalid, as the number of valid votes cast did not reach the 50% -plus-one threshold. On the referendum, 220,000 voted invalidly and only 3.3 million voted “no” and 55,000 voted “yes” across the country. 98,33 % of the valid votes were “no”, while 1,67% said “yes”.

  SvaraRadera
 4. @Thomas Nydahl 3 oktober 2016 15:30
  Och vad hade hänt om omröstningen varit "valid"? Hade parlamentet/regeringen då varit tvungna att följa utfallet? Men att man i det nuvarande läget har friheten att följa eller strunta i röstmajoritetens åsikt utan att bryta någon lag?

  SvaraRadera
 5. Förmodligen, ja på första frågan. Tveksamt på andra frågan, då Órban sagt att han vill stifta en ny lag utifrån valresultatet.

  SvaraRadera