onsdag 22 juni 2011

Flykten till Portugal.

För snart åttio år sedan lämnade M/S Temeraire Göteborgs hamn med destination Lissabon. Det var i april 1933 som Bo Beskow med hustru och barn reste och året därpå utkom hans bok Flykten till Portugal. Att det är en bildkonstnär vi reser med ter sig självklart, hans bok är rikt illustrerad med teckningar och fotografier. Teckningarna drar ibland förbi det groteska och blir ett slags karikatyrer av fattiga människors yttre. Men det stör inte så mycket, eftersom texterna är djupt personliga. Det finns en ödmjukhet inför mötet med detta land om vilket de "ingenting visste". Ankomsten till Lissabon blir början på en resa som sträcker sig långt norrut i landet.

Boken, som medbloggaren Anna i Porto tipsade om, anlände med posten idag. Nu kan också jag fly till Portugal. Att resa i litteraturen är numera det bästa sättet att resa för mig.