lördag 3 februari 2024

Sandkornen. Ideologierna. Det totalitära

I have gone from rags to riches in the sorrow of the nightIn the violence of a summer's dream, in the chill of a wintry lightIn the bitter dance of loneliness, fading into spaceIn the broken mirror of innocence on each forgotten face
 
I hear the ancient footsteps like the motion of the seaSometimes I turn, there's someone there, other time it's only meI am hanging in the balance of a perfect finished planLike every sparrow falling, like every grain of sand
 
(Bob Dylan: ur Every grain of sand) 
 
Foto i Åhus: Astrid Nydahl

 

Ideologi är en process som utförs av den så kallade tänkaren. Detta sker medvetet, det är sant, men med ett falskt medvetande. De verkliga krafter som driver honom förblir okända för honom; i annat fall skulle det helt enkelt inte vara fråga om en ideologisk process. Därför inbillar han sig falska eller skenbara motiverande krafter. Friedrich Engels, 1893. 
Utgår från detta citat efter att ha läst intressanta texter på nätet. Det jag grubblar på är, om de slutsatser vi drar av verkligheten, bara är korrekta i vissa fall och falskt medvetande i andra. Vad bestämmer? Vad leder oss in på olika spår?

Under lång tid i mitt liv hävdade jag att all kunskap kommer av boklig bildning. Men det är bara en halv sanning. Denna bildning måste också komma i närkontakt med livsbetingelser, erfarenheter och omständigheter. Hur ser då de diametralt olika slutsatserna ut? Jag tror att svaret finns i det korta Engels-citatet. Den som kallas ideologi leder oss in i återvändsgränderna. Ideologierna som slutna tankesystem bestämmer oss för slutsatserna. När man lämnar ideologierna och ser hur begränsande och fördummande de är kanske man också kan dra riktigare slutsatser av sett, hört och erfaret?

En fråga denna oroliga februarilördag: är det en tillfällighet att alla politiska partier framhåller en ideologi, ett tankesystem? Själva förutsättningen för partisystemen - den parlamentariska demokratin - tycks vara inlåsningen, det ideologiska fängelset. Går du utanför det har du redan uteslutits i partigemenskapen.

 

2 kommentarer:

  1. Fin text av Dylan. Och intressant av Engels. Att svälja en hel politisk ideologi med hull och hår vore tecken på okunnighet, eller ren dumhet. Själv var jag aktiv i den kommunala politiken i röda Sundbyberg i mer än tio år, men anammade aldrig hundra procent av det som partiet stod för officiellt. Det hade varit absurt. Men alla frågor har olika tyngd. Man slåss för sina babies, och det man tror gynnar solidaritet och jämlikhet i hela samhället./ Allt gott! / Janneh

    SvaraRadera
  2. Engels verkar ha läst Freud (!); men Drömtydning utkom i dec 1899.
    (Obs. Det var ju Freud som insisterade på att det skulle stå 1900 på boken.)

    SvaraRadera