måndag 4 september 2023

Zygmunt Bauman: Gamla frågor som vi trodde vi lämnat bakom oss för länge sedan

Skärmdump från Ord & Bild
 

Zygmunt Bauman och Joachim Israel diskuterar på Ord&Bilds redaktion i Göteborg, oktober 1994, åter publicerat 11 januari 2017

 

 

Zygmunt Bauman: Samtidens politiska villkor är inte bara ett hot mot det etablerade partipolitiska systemet utan mot själva demokratin. Demokratins grundläggande principer är inte för evigt givna. Demagogerna kan faktiskt ännu en gång nå framgång i Europa.

 

Europa kännetecknas av två viktiga processer. För det första Berlinmurens fall. Muren var en utomordentligt viktig del av den europeiska politiken eftersom den klädde identiteter och politiska prioriteringar i järn. Allt var säkert: så här är världen konstruerad; den är delad; här är Europa, här slutar Europa; här är resten av världen; vi måste försvara vårt fosterland och så vidare. Det var en slags övergripande ram inom vilket allt annat skrevs in.

 

Blockpolitikens upphörande, den andra sidans plötsliga försvinnande och det faktum att en sida inte kan existera utan en annan, återförde hela frågan om europeisk och nationell identitet till dagordningen. Detta har skapat en osäker situation där alla slags nya idéer om stammar, nationella eller europeiska identiteter bekämpar varandra. Gamla frågor som vi trodde vi lämnat bakom oss för länge sedan.

 

Den andra processen som gör den politiska situationen mycket farlig är, jag insisterar på det, krisen för nationalstaten. Det är en djupgående kris som härrör ur det enkla faktum att nationalstaten var en säker ram att skapa nationell identitet, bedriva politik och att fatta ekonomiska beslut inom. Staten förenade i sig tre former av suveränitet: militär, ekonomisk och kulturell. Ingen av dessa existerar längre.

 

De nytribalistiska tendenserna i Europa är en följd av försöken att definiera identiteter på en annan nivå än den statliga. Regionalism, etniska identiteter, könsidentiteter, kulturella identiteter – alla söker de ersätta den övergripande identitet som nationalstaten tillhandahöll. Nu saknar vi politiska medel för att hantera situationen.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar