onsdag 2 augusti 2023

Turkiet, mänskliga rättigheter under attack, ett boktips

 

Förlagstext, återkommer med recension:


Mänskliga rättigheter under attack


Vad händer med de mänskliga rättigheterna i Turkiet? I sin nya bok ger Klas Grinell både en översiktlig analys av utvecklingen sedan kuppförsöket 2016 och en skildring av konkreta fall. Det är en koncis bok om de övergrepp som följer på autokratins frammarsch i världen, speglad genom situationen i Turkiet. Huvudfokus ligger på de avskedanden, bortföranden, fängslanden, den tortyr och det dödliga våld som sedan kuppförsöket 2016 har drabbat journalister, författare, offentliganställda och enskilda medborgare i Turkiet. 


Den oroväckande utvecklingen i Nato-staten Turkiet är viktig i sig. Den speglar också autokraternas frammarsch i världspolitiken. Framställningen bygger till stor del på de rapporter som har utarbetats av Turkiettribunalen – ett oberoende initiativ som utifrån internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter försöker ställa Turkiet till ansvar för sina brott. Det kommer ta lång tid att läka de sår som de senaste årens attacker mot mänskliga rättigheter skapat. 


Klas Grinell är författare och docent i idéhistoria, med inriktning på islamisk tradition, kulturarv och filosofi. Han är knuten till Turkiettribunalen som officiell oberoende observatör. 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar