fredag 30 september 2022

Helgfrid? Långt borta

Foto: Astrid Nydahl

Väntar vi denna fredag på helgfrid? Det är nu en fåfäng tanke, eftersom frid inte kan finnas i krigstid.

Man kan förstås ljuga för sig själv och sin omgivning, men lögnen blir förr eller senare genomskinlig.

På en annan nätsida talar man om Stefan Zweigs fantastiska bok Världen av igår. En europés minnen.

Jag vill citera slutet i min recension av boken, då den tycks mig synnerligen relevant. Det är inte helgfrid utan snarare en känsla av meningslöshet som präglar mitt liv när Putins fascistiska regim föröder Ukraina och är orsaken till Europas olycka just nu:

Hela den del av boken som utgör mer än hundra avslutande sidor om det andra världskriget är skriven medan katastrofen fortfarande pågår. Den skrevs i exil, i Brasilien, så långt hemifrån och i så total fysisk avskildhet en människa kan befinna sig från sin egen historia, och kanske bidrar detta till sakligheten, den nästan lite torra prosan som både minns och återger och med sin personliga attityd röjer katastrofens omfattning. Han var på väg in i ”fosterlandslösheten”, den nedbrytande känsla som tar ifrån människan hennes fotfäste. Med krigets utbrott vet han att allt är över. Någon mening att fortsätta i denna värld ser han inte. Tillsammans med sin andra fru, Charlotte Elisabeth Altmann, tar han 1942 sitt liv.

*

I dagens nyheter från Ukraina finner jag detta särskilt anmärkningsvärt. 23 döda och 28 skadade i en civil konvoj som försökte komma ut ur det som i dag ska förklaras vara "ryskt territorium":

This morning, the Rashists fired at civilians who were waiting in a civilian humanitarian convoy to leave the regional centre. These people went to their relatives in the occupied territories, brought humanitarian aid. They were supposed to take our fellow citizens and take them to the free part of Ukraine. The occupiers struck defenceless Ukrainians. This is another terrorist attack by a terrorist country. In connection with the tragedy and in order to honour the memory of the dead, 1 October 2022 is declared a day of mourning in the Zaporizhzhia region. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar