tisdag 28 april 2015

Yezidier. Viktig bok om ett demoniserat folk

De har kallats allt från "smutsfolket" till "djävulsdyrkare". De kom på tal allt mer under Islamiska statens våldskampanjer i såväl Irak som Syrien. Det folk jag syftar på är förstås yezidierna. För den som söker kunskap om detta folk finns nu en fantastiskt vacker och faktafylld bok på svenska: Magnus Bärtås och Fredrik Ekmans Yezidier. En reseessä (Molin & Sorgenfrei).

Denna omfattande essä - 200 sidor lång med ett generöst bildmaterial -  fanns ursprungligen med i författarnas tidigare verk Innanför cirkeln. En resa bland yezidier, damhurianer och swedenborgare (2005) men återutges alltså nu separat eftersom just yezidierna, som förläggaren Simon Sorgenfrei påpekar i sitt förord "återigen förföljs, torteras och mördas inför världens ögon."

Författarna utreder på ett förtjänstfullt sätt hur det förhåller sig med alla myter om yezidierna. De berättar att de är ett kurdiskt folk, men de är inte muslimer. En av yezidiernas heliga böcker är Svarta boken, som enligt författarna kan betraktas som en samling stadgar och levnadsregler och som dessutom innehåller yezidiernas skapelsemyt, skapelsen av Adam och historien om de första människorna.

För den som vill inhämta genuin kunskap om detta både exotiserade och demoniserade folk finns det all anledning att läsa Bärtås och Ekmans gedigna bok.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar