torsdag 26 december 2013

Fobier inför det nya året

Föremål för arborfobi? Foto: A.N
Det finns alltid en fobi du inte visste fanns. Kunde man inte formulera en nytidsinsikt just så? Den nya tiden måste kunna sägas vara här nu. På allvar och fullt ut. Nya tider kräver nya insikter och nya formuleringar som påminner om de vetenskapliga. Låt oss ta det igen:

Det finns alltid en fobi du inte visste fanns.

Det innebär att du med all säkerhet bär på en fobi du inte kan medge eftersom du inte vet att den finns. Låt mig nämna detta exempel på hur myndigheter kan ha dig i sitt garn innan du upptäckt din inre fobi:

Att störa homogenitet. Så heter metoden. Och så formuleras den som maktprojekt:
 "Rasism, funkofobi, antisemitism, transfobi, islamofobi, antiziganism och homofobi får livskraft av föreställningar om kulturell renhet och idéer om ett homogent och idealiserat svenskt folk som tänkt, känt och varit lika. Samtalet, platsen och kulturen bör tillhöra alla oavsett livsstil, sexuell läggning, klass, kön, funktionsnedsättning eller ursprung. I fyra konferenser som genomförs i Örebro under hösten 2013 och våren 2014 vill vi störa bilden av det homogena genom samtal och reflektioner som tar utgångspunkt i mångfaldsperspektiv, pluralism och normkritik."
Det är Länsstyrelsen i Örebro Län som sänder ut bannbullan. För att kunna anpassa sig till den nya tidens melodi - att störa homogenitet - måste man förstås utbildas, formas och stöpas om. Med det allt vanligare mantrat om "svenskar" som inbillar sig att de "alltid" trott sig "tänka och känna" likadant vill man föra in ett nytt verklighetsperspektiv som understryker att allt är relativt, att inget är bättre än något annat, att varje livsstil - oavsett om man menar könsstympning av småflickor eller kniven i ryggen på den olydige sonen - duger lika bra som det vi andra föreställer oss som "svenskt". Denna falska och förljugna propaganda vinner terräng varje dag. Den som ser sig i spegeln och föreställer sig att han kommer undan den myndighetsstyrda störningen av homogeniteten är illa ute. Låt oss vara uppriktiga: vi ska alla anpassas till det torg där allt duger och är likvärdigt. Allt utom det vi trodde var vårt nedärvda kulturmönster, det som utesluter våld mot andra människor, hat mot människor vi inte ens känner och som därför utan pukor och trumpeter kan sägas vara det vanliga, rimliga och anspråkslösa livet, som vi utan att skämmas hittills stigit upp till varje dag. Inför inkvisitionen räcker det förstås inte, vi måste avge löften om att störa homogeniteten innan vi betraktas som fullgoda människor. 

Jag erkänner att jag för att fullt ut skulle kunna ta del av bannbullan fick lära mig något nytt. Så visste jag till exempel inte vad funkofobi är och transfobi föreställde jag mig som fördomar mot vissa transportmetoder. Jag lever i en värld som rusar fram i så hög fart att mentalitetsförändringen blir omöjlig. Och varför skulle jag anpassa mig till en värld där vanligt vardagsliv misstänkliggörs och stämplas? Snart är det 2014. Jag kommer att vända den världen ryggen i ännu högre grad.