måndag 2 april 2012

Hans Christian och Sandra Nydahl

Vem var Hans Christian Nydahl? Det är så lite jag vet om honom. Nästan lika lite vet jag om hans fru, Sandra Nydahl.

Hans Christian föddes i Köpenhamn. Han var son till en piga som förmodligen redan hade många barn. Vad han hette som barn är alltjämt oklart. Vissa uppgifter säger att efternamnet var Pedersen. Han adopterades i alla fall i barndomen av en skånsk fiskarefamilj i Landskrona. Av dem fick han namnet Nydahl.

Han var min farfar. Trots att jag träffade både honom och farmor Sandra många gånger förblev de främlingar för mig. Ändå kom hans födelsestad att vara en ständig påminnelse om en av mina rottrådar.

Men det som reste ett av flera hinder i vägen för vårt umgänge var att de båda var frälsningssoldater. Inget kunde te sig mer främmande för mig, trots att jag under hela min uppväxt omgavs av och konfronterades med Frälsningsarmén på fädernet och Missionsförbundet på mödernet. Snarare gjorde dessa frireligiösa livsbrickor mig fientligt sinnad.

Idag hade jag däremot gärna velat träffa Hans Christian och Sandra. Först nu tror jag att vi hade kunnat före en vettig diskussion. Och på kuppen skulle jag kanske ha lärt mig något om mina danska rötter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar