måndag 27 juni 2016

Europeiskt, civilisationskritiskt och historiskt. Oskorei om min nya bok

Foto: Astrid Nydahl
Den finaste recensionen på år och dag har jag nu fått av Joakim Andersen på Motpol:
Thomas Nydahl är en av vårt lands genuint intressanta författare, betydligt mer europeisk och civilisationskritisk än man är van vid i ”provinsen”. Han rör sig hemtamt i en litterär miljö främmande och okänd för många samtida författare, en miljö där Kertész, Cioran, Adorno och ”de båda Thomasarna” är naturliga samtalspartners. Samtidigt, och förmodligen oundvikligt givet det historiska perspektivet, är han föga historieoptimistisk. Hans senaste bok bär namnet Vardagar före sammandrabbningen, och antyder därigenom innehållets historiska perspektiv. De sammandrabbningar som åsyftas är dels det tidiga 1900-talets, dels vår egen tids ständigt växande åskväder vid horisonten. I vår tid är självbedrägeri en förutsättning för optimism

Han skriver vidare:

Nydahl har ofta dissekerat vår tids konsumism, så sker även i Vardagar. Även här är Kertész en givande samtalspartner. Han har genomlevt national- och realsocialismen, men är inte imponerad av den konsumism som tagit vid efter dessa. ”Från det statstotalitära gick dessa nationer över i masskulturens inte mindre totalitära maktperiod”, skriver vår ”tredje Thomas”, konsten och bildningen står fortsatt främmande för varandra. Mot slutet av sitt liv kom Kertész att varna även för ungersk nationalism och islamism. Här anar man ett historiskt perspektiv, där massans dominans och bildningens tillbakaträngande möjliggör de historiska katastroferna. Samtidigt väcker det en praktisk fråga, där skogsvandringen eller det i bredare mening politiska handlandet inte behöver befinna sig i konflikt med varandra. Så skriver Nydahl uppskattande om vissa former av motstånd mot det industrialiserade människoföraktet. Särskilt texterna om Jüngers skogsvandrare och Simone Weils kritik av partierna är givande.

När jag får en recension som denna - läs förresten hela här - så blir jag både tacksam och ödmjuk. Andersen är en av de verkligt litteratur- och filosofibildade högermänniskorna i vårt arma land, och det har jag tyckt ända sedan jag började läsa honom. Hans texter är kvalitativt och intellektuellt betydligt bättre än det mesta som våra svenska identitärer och nationella lyckas skriva. Andersen är en skarp intellektuell, en man som förmår se både historiens och samtidens politiska, kulturella och sociala frågor i ljuset av kritiska frågor. Han ger mig tillbaka ett litet hopp om att det finns en mening med skrivandet - och läsandet.  Skulle du bli intresserad av min nya bok kan du beställa den med ett enkelt mail till thomas.nydahl@gmail.com


PS: Eftersom jag under måndagen firar min 64:e födelsedag ber jag eventuella kommentatorer ha tålamod med publiceringen. Jag vet inte vad det är som mina närmaste planerar, men något är det och kanske är jag inte tillbaka här förrän på tisdag.


6 kommentarer:

Ola K sa...

Varma gratulationer Thomas, både till recensionen och på bemärkelsedagen. Jag är ju heller ingen optimist vad mänskligheten i stort beträffar men råkar utöver Bernhard, Mann och dig just ha läst ännu en Thomas, nämligen Thomas Merton, som skriver att även om vi alla är kallade att skapa "en bättre värld" så är vår främsta plikt ändå denna - att skapa våra egna liv. Den filosofin tror jag mig däremot dela; att leva i världen är ett slags skapandearbete.

Solblåst över vetefälten här i dag - hoppas att att ni också får en ljus och ögonskön dag!

elina sa...

Gratulerar!
Glöm det som pågår i världen för en stund och ha en extra bra dag.

Ipse Cogita! sa...

Grattis på födelsedagen!

Var rädd om kropp och själ!

Exoterisk sa...

Instämmer med gratulanterna ovan.

Inre exil sa...

Tack till er alla. Ola: Merton är en de finaste "Thomasarna" i min dagliga läsning,

Exoterisk sa...

Gläder mig att du får uppskattning från "dissidenter". En dag kommer man att skriva vår historia.