måndag 13 november 2017

Ondskans rot - alltid judarna!

 
Om man det minsta lilla rört vid Mellanösterns problem har man, tidigt och effektivt, stött på vad som är roten till allt ont som sker. Det är förstås judarna!

Nå, som ni vet är det inte min uppfattning men nog har jag både hört och läst den till leda under årens lopp.

Nu fann jag en intressant artikel som visar att den brittiske kronprinsen, prins Charles, givit uttryck för en sådan uppfattning. I ett brev till Laurens van der Post 1986 skriver han bland annat utifrån arabiska muslimers perspektiv:
Har också börjat inse deras åsikt om Israel. Hade inte förstått att de ser landet som en amerikansk koloni (...) det är inflödet av främmande, europeiska judar (främst från Polen sägs det) som har bidragit till att skapa stora problem (...) Självklart måste någon amerikansk president ha modet att stå upp och ta itu med den judiska lobbyn i USA.
Det är det grova artilleriet han tar till i sitt brev, den unge kronprinsen. Väl medveten om att han senare i livet utvecklade starka sympatier för islam (så var han ända fram till slutet av 1990-talet t.ex. beskyddare av Departement of Islam vid University of Birmingham, det som sedan blev Centre for Islamic and Middle Eastern Studies vid samma universitet) och därtill betraktas som en kännare med stor och bred kunskap, finner jag ändå hans ord anmärkningsvärda. Men - och detta är den centrala frågan - är han därtill öppet fientligt inställd till det judiska folket och till Israel? Bortsett från uppenbara kunskapluckor så blottar han något djupt obehagligt i sin önskan att någon amerikanska president ska "ta itu med den judiska lobbyn". Han skrev brevet efter en resa han gjorde med prinsessan Diana i arabvärlden.

Stephen Pollard, influential editor of The Jewish Chronicle, said: ‘To me this is the most astonishing element of the Prince’s letter. The “Jewish lobby” is one of the anti-Semitic themes that have endured for centuries. It is this myth there are these very powerful Jews who control foreign policy or the media or banks or whatever.’ 
And it is what everyone has always said the British aristocracy actually thinks – the idea that Jews were some kind of foreigners who had no real place in Israel until we decided to make it their homeland,” said Pollard. “Historically it is nonsense and it’s quite stunning when it comes from the heir to the throne.” 


Detta citerar jag ur Mail on Sunday

Om de flyende polska judarna på 1970-talet kan man med fördel läsa här. Prins Charles saknade förstås kunskaper om hur många av dem som flydde till andra länder än Israel, t.ex. till Sverige.

Här en intressant text om prinsens syn på och relation till islam.

Inga kommentarer: