söndag 16 juli 2017

Huntington hade rätt!

I Svenskan läser jag denna eftermiddag en artikel av Lars O. Ericsson. Den borde inte förvåna - och den förvånar i alla fall inte mig - men det han skriver torde få många svenska tidningsläsare att sätta kvällskaffet i fel hals. Han påstår något om Huntington som inte hör till vanligheterna, nämligen att han hade rätt!

"Annorlunda förhåller det sig med relationen mellan den islamiska civilisationen och övriga civilisationer, menar Huntington. Han pekar på att det i stort sett överallt där civilisationen islam delar gräns med en icke-islamisk kultur förekommer konflikter, terrorverksamhet och våld. Det gäller till exempel Nigeria, Tjetjenien, Sudan, Burma, Filippinerna, Thailand, Israel, östra Kina, Indien och Pakistan. Huntington kallar detta fenomen för ”islams blodiga gränser”. USA och Europa befinner sig i krig med IS. I Frankrike, där jag i skrivande stund befinner mig, råder sedan 2015 undantagstillstånd som en följd av upprepade islamistiska terrorattacker. I en intervju som SvD:s ledarskribent Ivar Arpi gjorde med FN:s särskilda sändebud för religionsfrihetsfrågor, Heiner Bielefeldt, i november 2015, säger Bielefeldt: ”Huntington hade rätt”. Med tanke på den tragiska situation vi befinner oss i i dag känns en sådan triumfatorisk utsaga något malplacerad. Kanske räcker det, som en omvärdering, med att säga att Huntington i vart fall visat sig ha rätt i mycket?"


Inga kommentarer: